Vai al contenuto

TASSI DI ASSENZA

I° TRIM 2018 II° TRIM 2018 III° TRIM 2018 IV° TRIM 2018
personale impiegati 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
I° TRIM 2019 II° TRIM 2019 III° TRIM 2019 IV° TRIM 2019
personale impiegati 0,00 % 0,00 % 0,00 % 7,41 %
I° TRIM 2020 II° TRIM 2020 III° TRIM 2020 IV° TRIM 2020
personale impiegati 33,33 % 16,26 % 8,08 % 6,89%
I° TRIM 2021 II° TRIM 2021 III° TRIM 2021 IV° TRIM 2021
personale impiegati 0,00 % 0,00 % 4,00 % 5,18 %
I° TRIM 2022 II° TRIM 2022 III° TRIM 2022 IV° TRIM 2022
personale impiegati 7,94 % 0,00 % 1,54 % 0,00 %
I° TRIM 2023 II° TRIM 2023 III° TRIM 2023 IV° TRIM 2023
personale impiegati 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

NOTE: assenze relative a malattie, scioperi, ricoveri, infortuni, maternità, permessi L. 104, etc... escluse le assenze per ferie ed i permessi contrattualmente previsti